Matte i Färdtjänsten

Enligt broschyren ”Resa med färdtjänst” anges under Antal resor: ”Den som har färdtjänsttillstånd under hela kalenderåret (januari–december) tilldelas 72 resor (18 per kvartal). Därutöver kan man få maximalt 126 resor. Dessa tilldelas automatiskt.”

Ursäkta men hur många resor har man då per månad enligt färdtjänsts alldeles egna matematik? Jag har inte fått en enda automatisk resa!

Matematikoffer