Med vänorter kan vi ta tag i tiggerifrågan

Sedan en tid tillbaka kommer alltfler fattiga EU-medborgare till Stockholm för att tigga, särskilt från Rumänien och Bulgarien. Vi har alla sett dem, till exempel här i Spånga, vid Ica och Coop. Människor som flyttar från ett liv i misär till en utsatt plats där de i bästa fall, på en riktigt bra dag, kan skrapa ihop 50–70 kronor. Inga fantasisummor, inga förmögenheter, inga pengar att leva något lyxliv på.

Stockholms stad har idag en policy som säger att staden inte ska teckna några vänortsavtal. Det är en policy som vi Kristdemokrater vill ändra på. Vi föreslår i en motion i Stockholms stadshus att staden ingår särskilda vänortsavtal med lämpliga städer i Rumänien, till exempel Pites,ti och Babadag (som många av de tiggare som kommer till Stockholm kommer ifrån).

Ett vänortssamarbete kan hjälpa människor på plats i hemländerna och bidra till en förbättring och förändring för särskilt utsatta EU-medborgare. Genom vänortsavtal kan vi på plats samarbeta med det civila samhället och till exempel bidra med kunskaper och erfarenheter för att utveckla bland annat socialtjänst och skola. Vi anser att den typen av vänortssamarbete även skapar en enorm goodwill för Stockholm. Stockholms stad visar att man tar tiggerifrågan på fullaste allvar.

Genom vänortssamarbete kan man även sprida information i Rumänien om hur situationen är i Stockholm och vad människor kan förvänta sig ifall de söker sig hit. Självfallet är det Rumänien själva som har det yttersta ansvaret för de egna medborgarna och den rumänska regeringen måste därmed visa en vilja att motverka fattigdom och diskriminering.

Även EU spelar en betydelsefull roll, inte minst genom att bidra med stöd från strukturfonder.

Peter Trixe (KD), gruppledare stadsdelsnämnden

Spånga-Tensta

Ändra policyn och teckan vänortsavtal med rumänska städer, anser insändarskribenten.arkivbild

Genom vänortsavtal kan vi på plats samarbeta med det civila samhället.