Med vilken rätt tar vi ifrån våra barn deras framtid?

Vi tar dåligt hand om vår jord, enligt insändarskribenten.
Vi tar dåligt hand om vår jord, enligt insändarskribenten.

När det gäller människans påverkan på klimatförändringarna är forskarna världen över eniga, läget för jorden är ytterst allvarligt. Alla har vi nåtts av Världsbankens prognos om framtiden, Svenska dagbladet hade en förstasida och två helsidesuppslag om effekterna vid 4 graders uppvärmning, klimatmötet i Doha pågår med en mängd representanter från världens alla länder.

Trots det verkar det som om vi klamrar oss fast vid förklaringar som att ”det har ju varit varma perioder förr.” Men då har det handlat om perioder på många tusen år innan förändringar har skett, nu handlar det om 100 år!

Fatta att det är allvar nu!

Vi måste agera snabbt om vi ska lyckas bromsa utvecklingen mot en livsfarlig temperaturhöjning. Att vänta på att någon annan gör något (politiker, Kina, EU-parlamentet, grannen…) finns det inte tid till.

Vi måste alla ta ett eget ansvar! Framförallt måste vi vara tydliga med att det här är den viktigaste frågan för oss alla.

När ska vi inse att vi inte kan fortsätta som vi gör? När ska vi sluta köra våra stora tunga bilar för att det är bekvämt, när ska vi sluta flyga kors och tvärs för vårt höga nöjes skull, när ska vi sluta att slösa med jordens knappa resurser? När ska vi förstå att ökad ekonomisk tillväxt inte är möjlig på en jord där vi redan förbrukar mer än vad som återskapas av naturen?

När ska vi inse att vår livsstil förstör tillvaron för människor i andra länder och i förlängningen även för oss själva och framförallt för kommande generationer?

Vi måste inse att det inte är hållbart att fortsätta som vi gör. Om vi inte radikalt ändrar vår livsstil, kommer jorden troligen inte att vara beboelig år 2050.

Mitt första barnbarn, som fyllde ett år i går, kommer att vara 40 år då. Aldrig har jag känt mig så frustrerad!

Det är skarpt läge nu!

Kerstin Olsson

Om vi inte radikalt ändrar vår livsstil, kommer jorden troligen inte att vara beboelig år 2050.