Meningslöst att felanmäla

Vi som dagligen promenerar på de smala träbroarna intill och under Ulvsundavägen vid Lillsjön är inte så glada åt snabbt uppdykande cyklister. Högst ett fåtal cyklister har uppmärksammat att broarna enbart är avsedda för gångtrafik och leder sina cyklar.

Men sedan i vintras finns inte längre någon skylt som anger denna regel. Den 27 februari skickade jag en bild på den liggande skylten till trafikkontoret med begäran om att skylten borde sättas upp igen snarast då den annars riskerade att hamna i den intilliggande kanalen. Sedan dess har ingenting hänt. Varje gång jag påmint om skylten har ärendet med automatik fått ett nytt ärendenummer, trots att det hela tiden gällt samma sak.

Nu har också det hänt som jag befarade från första början: någon har roat sig med att kasta skylten i kanalen. Det känns inte särskilt meningsfullt att påtala någonting till trafikkontoret, även om jag förstår att det här ärendet har mycket låg prioritering. Jag börjar undra om där över huvud taget finns någon levande person som läser inkommande meddelanden?

Bertil Strandberg

hotad gångtrafikant