Mer förvaring än förskola

I samarbete med flera andra kommuner utvärderar Solna sina förskolor. Den senaste utvärderingen visade att det finns barngrupper med upp till 22 barn och tre anställda.

Samtidigt ges kritik för att man inte delar in barnen i mindre grupper och att gården ger få utmaningar. Det här liknar mer förvaring än förskola.

Eva Eriksson (S)