Mer transparens och konkurrens i byggandet

kommentar till ” Råsunda- modellen för Solnas framtid” den 18 augusti.

I Mitt i Solna kunde vi läsa om kommunstyrelseordförande Pehr Granfalks (M) punktlista för hur Solna ska byggas i framtiden.

Vi delar hans uppfattning att Solna ska bli mer stadslikt med levande karaktär. Men om man som vi också vill att staden ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar krävs ett annat tillvägagångssätt än alliansens.

Vi vill se mer samarbete över partigränserna. I dagsläget gör alliansen upp med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar om stadsutvecklingen – det handlar om att krama ut maximalt pris för (ofta) gigantiska markytor. Detta tillvägagångssätt hindrar konkurrens, något som alliansen annars ofta påstår sig värna, och resulterar i de dyraste tänkbara lägenheterna. Och ingen insyn får oppositionen heller förrän förslagen är färdigutarbetade.

Vi vill i stället se att Solna vågar öppna upp byggprocessen för fler aktörer och vågar prioritera både sociala, estetiska och gröna värden när staden ska förtätas. Vi vill att Solna aktivt börjar använda sig av markanvisningstävlingar där alla byggherrar välkomnas att öppet lämna in sina bidrag för hur marken kan byggas.

Konkurrens stimulerar nämligen kreativa lösningar (till exempel på miljöområdet) och pressar priset på lägenheterna. Det stimulerar den arkitektoniska kvaliteten och mångfalden i Solna, vilket står i kontrast till den nuvarande modellens massproducerade skokartongshus. Fördelarna med att också begränsa tävlingarna till mindre markytor är att det ger möjlighet för mindre byggbolag att komma in i Solna.

Slutligen anser vi att Solnas borgerliga allians måste ge upp sitt ideologiska motstånd mot hyresrätter och börja anvisa mark för hyresrätter. I Solna finns flera små privata (och en kommunal) hyresrättsaktör som är intresserade av att vara med och förtäta Solna.Tyvärr vittnar dessa aktörer om att de aldrig bjuds in till alliansens stängda möten. Och något annat sätt finns ju tyvärr inte om man vill få bygga i Solna.

Sara Kukka-Salam (S)

oppositionsråd

Matilda Baraibar (MP)

vice gruppledare