Mest nej och åter nej

SVar till insändaren ”Ja visst är vi ett nejsägarparti – ibland”, den 17/12.

Ewa Hellström-Boström (Sollentunapartiet) påstår att partiet är positivt.

I skolan vill partiet ha mer idrott, fysisk aktivitet, matematik, svenska och lärarlön. Det här är inga punkter som synts alls från Sollentunapartiet i barn- och ungdomsnämnden under mandatperioden. Det som utmärker Sollentunapartiet är istället högst frånvaro i nämnden, mindre matematik i skolan, samt nej till allt som har med datorer och datoranvändning i skolorna att göra.

Kjell Ericson, Folkpartiet