Mest tårar och ­kanske något skratt

Som ersättare (suppleant) i kommunfullmäktige i Danderyd är det inte lätt att hålla intresset uppe under sammanträdena. Ibland kan det dock bli ganska roligt att lyssna när det tänder till i debatten mellan majoriteten, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna, och oppositionen, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Den så kallade Alliansen är en ganska omaka konstellation. Två av partierna, M och C, har tidigare alltid varit i fejd med varandra, och sämjan är ganska hårt tuktad. Häromsistens märktes detta, därav rubriken ”tårar och skratt”.

Frågan som utlöste tårarna gällde ett område nära Djursholms torg, Brage, där detalj­planen medger en viss byggnation men nu skulle ändras ”för att bevara områdets karaktär med obebyggda grönytor”. Byggnadsnämndens ord­förande, Kristin Eriksson (C), sa sig vara rörd till tårar, när hon i nämnden hade lyckats stoppa möjligheterna till en framtida bebyggelse.

Nästa talare som också var rörd till tårar var socialnämndens ordförande, Isabella Jernbeck (M), men orsaken var närmast den motsatta. Hon konstaterade att nu stoppade man möjlig­heterna att bygga bra boenden för våra äldre, om man följde byggnadsnämndens beslut.

M mot C alltså! Nej, Isabella var en ensam ropandes röst på M-sidan och ansåg sig dessutom tvungen att rösta med Alliansen. Så kan det gå till, allt taktiskt betingat för att upprätthålla ett sken av enighet och samarbete.

Ska man gråta eller skratta? Vi som är äldre kan gråta när man långsamt men säkert omvandlar område efter område planerat för bostäder till grönområden, detta i en kommun som redan är en av de grönaste i landet.

Skratta kan man kanske göra när man ser konsekvenserna av denna politik och hur tokigt det blir. Hästhagar nära Östbergavägens station och koloniträdgårdar vid Ekeby station vid Roslagsbanan och nu en grön äng något hundratal meter från Djursholms torg. Golfrange vid Enebyängens handelsområde!

Vad lär vi oss av detta? Jo, att stödja de partier som kan förena miljötänkande och tradition.

Peter Haas (FP)

Enebyberg