Michaela Fletcher (M) diskvalificerar sig själv

Kommunalrådet motiverar uppsägningen av Karin Proos med: ”Bakgrunden är olika syn på hur verksamheten ska bedrivas både ur verksamhets- och finansiellt perspektiv”.

För det första: En språklig horrör, stryk ”både” och ”och finansiellt” och vi får: ”… verksamheten ska bedrivas ur verksamhetsperspektiv”. En fantastiskt värdefull information till oss läsare!

För det andra: Om jag nu ska tolka uttalandet så bör väl det här vara basala frågor att ställa vid en anställningsintervju.

Kommunalrådet bör alltså ha varit väl införstådd med Proos inställning som jag antar överensstämmer med hennes egen.

Men nu står det ”olika syn”, vilket ger oss tre tolkningar:

1. Detta diskuterades inte vid anställningsintervjun, vilket diskvalificerar Fletcher (M).

2. Det diskuterades men Proos har ändrat uppfattning. Självklar anledning till uppsägning och skulle naturligtvis ha funnits i artikeln. Kan alltså strykas.

3. Det hela beror på ett missförstånd och borde i så fall vara utrett för länge sedan.

Jag är övertygad om att Karin Proos har varit en mycket stark tillgång för kommunen. Kanske för stark?