ANNONS

Miljöfarligt avfall tillåts ligga helt öppet

ANNONS

Stockholms stad har länge tillåtit verksamhet på Snösätragränd i Rågsveds friområde, som utgör en fara för miljön, Framför allt för sjön Magelungen.

Staden tillåter verksamhet på Snösätragränd, vars miljökonsekvenser man inte har kontroll över. Vid den senaste branden i återvinningsmassor den 3 juli kunde branden inte släckas ordentligt utan fick pyra i många dagar. Anledningen var att släckningsvattnet skulle rinna ner i Magelungen och förorena den.

En ännu kraftigare brand skulle kunna få katastrofala följder, antingen för att den av miljöskäl inte skulle vara möjlig att släcka eller för att släckningsvattnet skulle förorena Magelungen.

Den aktuella branden/pyrandet i sopmassorna pågick länge och röken frestade hårt på bostadsområdena runt Norra Magelungen. Först den 8 juli började sopmassorna grävas ut och begjutas med vatten i småportioner.

Boende runt Rågsveds friområde har under lång tid krävt en avveckling av det mycket nedgångna och otidsenliga upplagsområdet på Snösätragränd från 1950-talet. Namninsamlingar har överlämnats till exploaterings- och byggnadsnämnderna. Majoriteten i exploateringsnämnden har motsatt sig en omedelbar stängning av Snösätragränd. I stället kopplas en nedläggning ihop med radhusbyggande i Rågsveds friområde, en form av ”utpressning” för att få igenom exploateringen.

Staden tar inte sitt miljöansvar för det farliga avfall som finns helt öppet på tomter och i öppna lokaler på Snösätragränd.

Trasiga lysrör, kylskåp, gastuber, tv-apparater, industrifilter, gamla bilar och fat med bland annat spillolja, isopropanyl, nafta och tvättvätska (R85) står helt öppet på många övergivna tomter på Snösätragränd.

Stockholms stad är ansvarig för att det miljöförorenande avfallet tas bort innan ytterligare miljöproblem uppstår eller att någon, till exempel lekande barn kommer till skada.

Eva Wesslén

ANNONS

ordförande Kräpplagruppen

Staden måste ta ansvar för det miljöfarliga avfallet vid Snösätragränd, anser insändarskribenten.läsarbild

En ännu kraftigare brand skulle kunna få katastrofala följder.