Miljöpartiet vill ha större naturreservat

Alliansen presenterade naturreservatet Kyrkhamn efter år av påtryckningar. När det väl presenteras är det ett väldigt litet område.

Det börjar utanför strandkanten i väster och avslutas i öster vid Skogsbergskroken vilket är konstigt. Naturligare vore att följa Sigfridsdalsvägen söderut, inkludera storhögen och lämningar från bronsåldern.

Området avslutas i söder vid Kvarnbäcken och inkluderar området som ligger mellan Lövsta ÅVC och småbåthamnen. Detta deponiområde (här har miljöfarligt avfall bearbetats) är mycket förorenat. För ett par år sedan placerade staden avfallsslam ovanpå en plastfilm för att ”konservera” föroreningarna – detta område tycker Alliansen är ett naturreservat. Det finns planer på att flytta Fortums värmeverk till Lövsta ÅVC med en stor hamn – så undrar man vad detta område har för naturvärde?

Dessutom det finns ytterligare ett område (norr om Sågstugevägen) som Miljöpartiet känner till är starkt förorenat och som Alliansen vill ska ingå i reservatet.

Är detta Alliansens miljökunnande och engagemang? Ingen av föroreningarna är nämnda i presentationsmaterialet trots att tjänstemännen känner till föroreningarna (vilket är besynnerligt).

Miljöpartiet vill ha ett större naturreservat samt behålla golfbana, kolonilotter, strandpromenaden och naturen där emellan. Miljöpartiet anser att naturreservat ska var fritt från föroreningar. Valet är ditt i september!

Birger Nord (MP),

Hässelby/Vällingby