Min lokala hjälte

Min dotters skola tog inte sitt ansvar

Enligt skollagen har alla barn rätt till anpassad skolgång. Och om man misstänker att ett barn behöver extra resurser ska skolan så skyndsamt som möjligt utreda vad för resurser som behövs. Skolan där min dotter går anser tydligen att de står över den lagen.

Min dotter har alltid varit mycket sjuk och sedan två år tillbaka har hon blivit sämre och sämre, men ingen läkare har förstått vad det varit även om de har sett att hon har mått dåligt. Skolan har haft flera elevvårdsmöten angående min dotter men det har aldrig resulterat i något.

I mars i år ringde jag till skolan för att jag tyckte att situationen var ohållbar. På mötet fick jag höra att hon hade så hög frånvaro så att de borde göra en orosanmälan till socialen. Det var alltså ett möte jag hade kallat till. De gjorde ingen anmälan.

Cirka två veckor efter fick min dotter diagnosen ME. Vi hade ett nytt möte med skolan där jag förklarade att hon behövde hem­undervisning. Det kunde jag endast få om hon fick ett läkarintyg som visade att hon behövde det.

När jag väl fick ett läkarintyg där det stod att läkaren rekommenderade hemundervisning fick jag ett mejl av rektorn som talade om att en läkare aldrig kunde bestämma vad en elev behöver för undervisning, utan det avgjorde han. Men hon kommer att få hemundervisning efter sommaren.

I dag fick jag hem en kopia på en orosanmälan till socialen från skolan på grund av att min dotter är sjuk. Jag har fått kämpa mot läkare och skolan i två år och nu har skolan mage att anmäla oss till socialen!

Min dotter borde ha haft rätt till anpassad skolgång för länge sedan. I mina ögon är det skolan som har brustit i sitt ansvar gentemot min dotter och inte jag.

En mamma som aldrig ger upp

Skribenten är besviken på hur skolan har hanterat hennes dotter.

Arkivbild

Skolan har haft flera elevvårdsmöten angående min dotter men det har aldrig resulterat i något.