Min pension räcker inte till räkningarna

Att vara pensionär i det här landet är inte så lätt som man kanske skulle tro! I ett så välordnat och demokratiskt land som Sverige, kunde det vara betydligt bättre.

Efter att ha arbetat och betalat skatt i över 40 år fick jag en chock då det orange kuvertet kom. Min pension var på 7 916 kronor per månad. Sökte även bostadstillägg och blev beviljad 765 kr.

Detta innebär att det blir underskott varje månad då alla fasta avgifter är betalda. Jag tvingas avyttra värdesaker och arvegods för att kunna betala räkningarna.

Vi pensionärer är en belastning för samhället eftersom vi kostar pengar. Vad man har glömt är att det var vår generation som byggde upp det samhälle vi har i dag. Vi har bidragit till att nästkommande generationer har fått det bättre än vad vi hade det på vår tid.

Detta har politikerna helt glömt bort och straffar oss genom orimliga levnadsvillkor. Många tvingas leva under existensminimum eftersom politikerna inte vill ändra ett sedan länge dåligt system.

Många av oss pensionärer får med svårigheter vardagen att gå ihop. Vi har inte någon förmögenhet att ta till då pensionen inte ens räcker till det mest elementära. Inte heller har vi pensionsförsäkringar som kan ge oss ett anständigare liv. Allt sådant är till för dem som haft höga löner, bonusar eller fallskärmar. En vanlig arbetare som har arbetat hela sitt liv, betalat skatt och gjort rätt för sig, får så liten pension att det är svårt att överleva.

Varför är det vi pensionärer som måste stå tillbaka för att annat i samhället anses vara viktigare än vår välfärd?

Är det förenat med god demokrati att vi äldre ska tvingas leva på gränsen till misär?

Det känns som om allting upphört att fungera då man blivit pensionär. Man har inte längre ekonomiska förutsättningar att göra sådant som ger livet mening.

Det sägs att alla i det här landet har rätt till en rimlig levnadsnivå. Då kan det inte vara rimligt att tvingas avyttra sina ägodelar för att få vardagen att gå ihop.

Att bli pensionär är ingenting att se fram emot, när politikerna och övriga samhället tar ifrån oss möjligheten till ett värdigt och meningsfullt liv.

Göran Z

Det är inte rimligt att många pensionärer tvingas leva med så knappa resurser som i dag, menar skribenten.arkivfoto