Mina pengar ska inte finansiera förtryck

Svenska folkets pensionspengar hanteras bland annat av de statliga AP-fonderna. En ny utredning har tittat på hur fonderna ska styras och hur pengarna ska hanteras.

AP-fonderna har upprepade gånger kritiserats för investeringar i företag som förstör miljön eller kränker mänskliga rättigheter. Bland annat i gruvbolag i Latinamerika som i sin jakt på resurser kränker ursprungsfolks rättigheter, tvingar bort människor från sina hem och lämnar efter sig förgiftade vattendrag.

I dag ska fonderna ta hänsyn till etik och miljö, så länge det inte går ut över avkastningen. Den nya utredningen ger inga konkreta förslag på hur detta ska ändras.

Självklart måste Sveriges medborgare ha en pension att leva på när de blir gamla, men våra pensioner får inte säkras på bekostnad av andra människors rättigheter eller vår planets överlevnad. Det är dags att politikerna i Sveriges riksdag tar sitt ansvar för Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter och för kommande generationer. Jag vill inte att mina framtida pensionspengar ska gå till företag som kränker människors rättigheter eller förstör miljön.

Aron Lindblom