Mindre mjölk i skolan – för hälsans skull

Höstterminen börjar och Jordbruksverket uppmanar skolorna att ansöka om EU:s mjölkpeng på 1,70 kronor i subvention per liter köpt mjölk.

Men Livsmedelsverket råder svensken till minskad mjölkkonsumtion för hälsans och miljöns skull.

Skolorna bör därför tacka nej till detta bidrag och i stället satsa på en växtbaserad kost.

Det är allvarligt att Jordbruksverket och EU prackar på skolbarn mjölk.

Vi har mycket att vinna på minskad konsumtion av mejeriprodukter. Feta mejeriprodukter i kosten kan höja våra kolesterolvärden och orsaka hjärtkärlsjukdom.

Mjölk och nötkött är två sidor av samma klimatskadliga produkt, eftersom 65 procent av det svenska nötköttet kommer från mjölkkor.

FN:s miljöpanel uppmanar den rika världen att omgående och drastiskt minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter för att undvika de värsta konse- kvenserna av klimatförändringarna.

Allt fler skolbarn har också av etiska skäl börjat ifrågasätta varför vi över huvud taget använder levande, kännande varelser i livsmedelsproduktionen när vi inte behöver det.

I stället för mjölk bör skolorna satsa på en växtbaserad kost med mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukter och mindre processad mat.

För skolbarnens framtids skull, både med avseende på hälsa och på klimat.

Jonas Paulsson,

Köttfri måndag

Insändarskribenten uppmanar till minskad konsumtion av mejeriprodukter – för klimatet och hälsans skull.

Det är allvarligt att Jordbruksverket och EU prackar på skolbarn mjölk. Vi har mycket att vinna på minskad konsumtion av mejeri­produkter.