Minska utsläpp från kryssningsfartygen

Nu under sommaren är det härligt att besöka Söders höjder och Djurgårdens stränder för utsikt över vår vackra stad.

Nöjet med utsikten grumlas dock av de pågående utsläppen från kryssningsfartygen. Det borde vara en självklarhet att fartygen när de ligger vid kaj ska lämna sitt avlopp och vara ansluten till elnätet.

En ganska stor del av Stockholms klimatfarliga koldioxidutsläpp kommer ju från fartygen och Östersjöns känsliga vatten tål inte mer avlopp.

Det är hög tid för ansvariga i Stockholms stad och staten att våga ställa krav på rederierna och även införa differentierade hamnavgifter för att gynna de som ansluter sig till elnätet och lämnar sitt avfall vid kaj.

Östersjön ska inte längre få vara ett laglöst ingenmansland där skäliga miljökrav tar lång tid att förverkliga. Det är dags att agera!

Gunnar Eriksson, Stockholm