Minskat värde får inte stoppa nya bostäder

Svar ”Brommas karaktär kommer att förändras” den 17 september:

Skribenten diskuterar ombyggnaden av Brommaplans centrum och menar att risken är stor att området förvandlas till ett grått förortscentrum. Skribenten använder dock som huvudargument mot utbyggnaden att man ”medvetet valt att investera i ett förhållandevis dyrt hem i Bromma” och att områdets ”fastighetsvärden stigit mest i staden”.

Sedan decennier har utbudet av bostäder legat långt under efterfrågan i Stockholmsområdet. Tillsammans med en mycket generös kreditgivning har priserna på de för få bostäderna skenat. Lånerallyt riskerar att få ödesdigra konsekvenser för oss alla.

Bromma har en unik miljö, speciellt i Västerleds församling (främst söder om t-banan) men även i Södra Ängby. Men att använda värdetillväxten som ett argument mot ökat bostadsbyggande leder direkt in oss på fel spår. Vart ska våra ungdomar ta vägen?

Vad som krävs för att få balans på bostadmarknaden (läs tillräckligt med attraktiva bostäder) är i stället rejält höjda räntor, obligatorisk amortering och en massiv utbyggnad. Priserna på bostäder kan då på sikt halveras, kanske ännu mer.

Huvudfrågan är: Hur bygger vi fler bostäder, samtidigt som vi får en sund och harmonisk boendemiljö till humana priser? Västerled och Södra Ängby tål knappast någon förtätning, men Bromma är ju större än så.

Stockholmare sedan födseln