Mobiler stjäl mors tid

Det är mycket bra att man inför mobilförbud i öppna förskolor. Det är svårt att ha koll på barnen och mobilen samtidigt.

Men förbudet borde gälla även inom hemtjänsten. Många gånger när jag har kommit och hälsat på min gamla mor och någon från hemtjänsten har varit där, har de snabbt lagt ifrån sig mobilen när jag kommit.

Ska min mor betala för tiden som går till Facebook och annat på internet?

Den tiden borde de använda för att vara närvarande här och nu för mor.

Dotter