Mobiltelefoner förstör för eleverna

Skolverket har tdigare lämnat besked om att elever ska ha rätt att använda mobiltelefoner i klassrummet under lektionerna, om det inte stör undervisningen.

Man kan fråga sig om det är rätt. Jag som elev tycker absolut inte det.

De fördelar man brukar peka på är att mobiltelefoner kan fungera som ett pedagogiskt stöd, ett stöd i elevernas dokumentation och att det är lätt att nå eleverna.

Jag hävdar att det finns många orsaker till varför man inte ska ha mobiler i skolan.

Mobiltelefoner gör eleverna mer okoncentrerade. De stör både personen som använder den och andra som sitter bredvid. De som har svårt att fokusera på studierna blir ännu mer okoncentrerade om de samtidigt agerar efter vad som pågår i sociala medier.

Med mobiltelefoner kan man dessutom mobba andra genom att till exempel ta kort eller filma i smyg.

Skolan ska också vara lika för alla. Det är orättvist om en del har möjlighet att använda smartphone men inte andra.

Om mobiler förbjöds skulle eleverna prata med varandra i stället för att vara upptagna med mobiler på rasterna. De skulle lära sig hur man umgås och kommunicerar med andra.

Jag har gått i skola i Afghanistan där det var förbjudet att ha mobiltelefoner. Enligt min erfarenhet känner sig eleverna då mer trygga, koncentrerade och har större möjligheter till socialt umgänge.

Jag tycker därför att det vore bra med ett förbud mot mobiltelefoner i skolan.

MH