”Moddiga trottoarer leder till brutna ben”

Broddar fyller ingen funktion i modden, påpekar insändarskribenten.
Broddar fyller ingen funktion i modden, påpekar insändarskribenten.
Det plogas dåligt på trottoarerna. Det anser en Bandhagenbo som påpekar att broddar blir odugliga i modden.
Två av insändarskribentens grannar har halkat, brutit sig och ligger på sjukhus.

Det är väldigt dåligt att det inte plogas på trottoarerna. Bara massa modd! Broddar har ingen funktion i det underlaget.
Nu har två medlemmar i vår förening  halkat och brutit sig och ligger på sjukhus.
Vad får vi för skattepengarna?
R.C.I