Moderaterna satsar på äldre i nästa års budget

I en annons i Mitt i Danderyd kritiserar Socialdemokraterna oss Moderater och majoriteten i Danderyd för att inte satsa på äldreomsorgen. Den bilden är inte sann. En mycket stor del av kommunens totala budget läggs på just äldreomsorgen.

Budgeten för 2013 innebär en ytterligare kvalitetshöjning för att garantera en god omsorg i alla verksamheter. Hemtjänstersättningen höjs och den totala ökningen jämfört med 2012 blir då drygt elva procent. Ersättningen till särskilda boenden höjs med 2,5 procent och vi satsar därmed mer pengar jämfört med de flesta andra kommuner i länet.

Vidare kommer vi att följa upp att varje enskild boende ges en hög kvalitet i omsorgen. Insatser i form av spetsutbildning för personal och individuella förebyggande insatser för alla boenden kommer ytterligare garantera en verksamhet av hög kvalitet. Arbetet för att bygga ett nytt modernt särskilt boende i Danderyd har hög prioritet.

När Socialdemokraterna konstaterar att rika Danderyd har råd att betala är det värt att komma ihåg vilka som betalar för vården och omsorgen. Det är inte kommunen som sådan utan alla skattebetalare som genom kommunalskatten står för notan. Alla är med och bidrar oavsett inkomst och det är personer med de minsta marginalerna som drabbas hårdast av en skattehöjning.

Socialdemokraterna vill höja skatten med nästan 30 öre i tider av ekonomisk oro då hushållens marginaler är särskilt snäva. Moderaternas vision för Danderyd däremot är att hålla en låg skatt samtidigt som vi kan erbjuda en hög kvalitet i välfärdstjänsterna. Budgeten för 2013 lägger en god grund för en fortsatt positiv utveckling av äldreomsorgen i Danderyd.