Monarkin går tvärs emot allas lika värde

Monarkin går tvärs emot principen om alla människors lika värde. Hur är det till exempel förenligt med barnkonventionen att ett barn från tidiga år tvingas leva upp till att vara prins eller prinsessa? Sådant som förekommer i sagor!

Att bli mediabevakad utifrån en så onaturlig roll sedan tidig ålder innebär att inte få lika stort utrymme att växa upp och bli en fritänkande människa som ser att det finns möjligheter att få bli den man själv vill bli. Vidare innebär deras närvaro och privata tillställningar att stora samhällsresurser används som bättre hade behövts på andra ställen. Vid prinsbröllopet nyligen deltog till exempel ofantligt många poliser som därmed inte kunde närvara på hemorten.

Jag vet från den kommunen jag själv arbetar i att polisen fick avstå från att arbeta kväll under skolavslutningen då de var tvungna att få ihop sina arbetspass i och med närvaron under bröllopet lördagen den 12 juni.

Det känns djupt omoraliskt att prioritera ett bröllop framför ­tusentals människors trygghet och säkerhet på lokal nivå. Dessutom skapar det ett läge då brottslingar kan få fritt utrymme att begå brott då de vet att bemanningen är låg.

Jag tycker att de enskilda medlemmarna av kungahuset bör ta sitt ansvar, som tänkande och bildade människor, och avsäga sig sina privilegier och titlar. Det vore det allra mest värdiga. De reser och ser hur orättvis världen är och borde med denna kunskap vilja bidra till att minska orättvisor, inte förstärka dem.

Att som Silvia, Madeleine och Sofia idka välgörenhet tycker jag rimmar illa med deras privilegier och förmögenhet. Att några människor i världen har lite pengar och är fattiga beror ju just på vår orättvisa fördelning av resurser, ett system som kungafamiljen uppenbart själva är med och upprätthåller med sin förmögenhet (över 300 miljoner kronor) och sitt apanage (130 miljoner kronor årligen). Vi måste avskaffa monarkin!

Mia Eriksson, republikan

Stora samhällsresurser, som behövs bättre på andra ställen, går åt till kungahusets olika evenemang, anser skribenten.foto: Mostphotos

Det känns djupt omoraliskt att prioritera ett bröllop framför ­tusentals människors trygghet och säkerhet.