Motstridiga besked skapar förvirringen

Svar på insändaren ”Inför högertrafik – även för fotgängare och cyklister” den 13 augusti:

Ja farfar, det är rörigt i trafiken. Mycket därför att man aldrig genomförde högeromläggningen konsekvent. Om alla fick lära sig att alltid hålla till höger hur de än färdas vore mycket vunnet.

Tyvärr har SJ och Trafikverket motverkat trafiksäkerheten genom att tillämpa vänstertrafik inom stationsområden. De flesta ungdomar tror faktiskt att man SKA gå till vänster.

Det behövs ett klart besked från lagstiftarna hur vi ska gå. Dessutom en propaganda i klass med den som gavs vid högeromläggningen 1967 om vi ska få ordning på detta.

Att gå till vänster på väg utan gångbana är förstås bra men bara där. Därför att då ser man bilen och kan hoppa undan om den inte väjer.

Morfar