MP: Barje har inte gjort sin läxa

Miljöpartiet säger nej till betyg i fjärde klass. Efter påtryckningar från oppositionen i riksdagen gör den rödgröna regeringen ett begränsat treårigt försök, i högst hundra av landets skolor. Sedan kan de nya erfarenheterna utvärderas. Vi menar ändå att idén med tidiga betyg är dålig i allmänhet och för Lidingö i synnerhet.

Hans Barje (M), ordförande för utbildningsnämnden, säger sig vilja ha ett sådant experiment här. Härom veckan sa han i Mitt i Lidingö Tidning att man kunde undersöka vilka effekter ett försök med tidiga betyg skulle få.

Men Barjes slutsats är tokig. Ur ett nationellt perspektiv har Lidingös elever i genomsnitt höga betyg. De kan endast bli marginellt bättre, och då skulle det kunna förklaras av andra faktorer. Så endast om betygen skulle bli sämre av en tidigare betygssättning skulle Lidingö ha något att tillföra studien. Men vad är meningen med det?

I stället borde Barje och majoriteten läsa på om forskningen, som talar emot tidiga betyg, lyssna på lärarkåren och vara glada för att Lidingö kan slippa bli försökskommun. Många elever mår dåligt i skolan, fler på Lidingö än i andra kommuner som vi jämför oss med. Därför borde utbildningsnämnden satsa på en tryggare skola, på att minska stressen och främja elevernas lust att lära.

Lidingös lärare behöver inte fler arbetsuppgifter, utan tvärtom mer attraktiva arbetsvillkor och bättre möjligheter att kunna stötta alla elever.

Barje & company borde ge skolan bättre resurser, inte nya bördor, såsom tidigare betyg.

Patrik Sandström, Erik Wallin, Anna Stenson, Arvid Molin, Marina Florin och Thomas Bengtsson, Miljöpartiet de gröna