ANNONS

MP fortsätter att svika Lidingöborna

ANNONS

Svar till Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm stad, den 5 maj.

Daniel Helldén skriver i sitt svar på min insändare ”MP sviker Lidingöborna” att han kan glädja mig med att han nyligen öppnade Stockholms största p-hus i Råcksta med flera hundra infartsparkeringar och att de som har SL-kort får parkera gratis på dessa platser. Det var väl roligt för Daniel Helldén men tämligen ointressant för en Lidingöbo. Jag tror nämligen att det är få Lidingöbors vardag som underlättas av ett stort P-hus i Råcksta.

Daniel Helldén skriver också att MP vill premiera gång-, cykel- och kollektivtrafik och ser värdet av infartsparkeringar på vissa håll i länet. Dock uppenbarligen inte för Lidingöborna där man vill ta bort infartsparkeringen i Ropsten. Jag vidhåller därför att MP fortsätter att svika Lidingöborna.

Amelie Tarschys Ingre (FP), oppositionsråd