MP har fel om SL-trafiken

svar till artikeln ”Gör det lättare att betala för SL-resan” den 10 december.

Mats Nittve (MP) påstår att zonsystemet i SL-taxan ska slopas eftersom resandet och betalningsviljan minskat. Det stämmer inte.

Resandet mätt i antal påstigande är högre i dag än för ett år sedan. MP:s strategi är tydlig. Flirtande med gratistänkandet och inbjudan till öppna spärr­linjer är modellen. Det öppnar för fusk och minskade intäkter för SL.

Stockholms län har Sveriges mest skattesubventionerade kollektivtrafik. Utan resandeintäkter kan vi inte fortsätta att förbättra kollektivtrafiken i den takt som nu sker.

Lennart Kalderen (M), leda­mot i landstingets trafiknämnd och kommunalråd i Salem