MP välkomnar ett ­moratorium för skogen

Naurskyddsföreningen bjöd in till ett möte onsdagen den 3 mars. På det mötet kom skogsskötseln att diskuteras och Lidingöpartiet hävdade då att de har fått igenom, inom majoritetsöverenskommelsen med Moderaterna och Kristdemokraterna, ett moratorium angående skogsskötseln, det vill säga att ingen skog ska avverkas under mandatperioden.

När jag kollar upp den saken och läser majoritetsöverenskommelsen hittar jag enbart följande: Lidingö ska även fortsättningsvis vara en grön oas i Stockholmsregionen. Stadens naturmark ska därför lämnas orörd så när som på nödvändiga skötselåtgärder och hänsyn ska tas till biologisk mångfald. Naturområden ska bevaras för rekreation.

Ordet moratorium nämns inte och vad betyder i så fall ett moratorium för majoriteten? Hur står nödvändiga åtgärder kontra moratorium?

Trots detta ”moratorium” så lade majoriteten fram ett mycket undermåligt förslag kring skogsskötsel till tekniska nämnden i februari. Majoriteten fick på sittande möte ta tillbaka det för återremiss då alla oppositionspartier yrkade återremiss eller avslag. Förslaget som sådant innebar röjning och att man skulle gå in i skogen med miniröjare på fyra områden. Det saknades även konsekvensbeskrivningar för djur och natur och man hade inte tagit hänsyn till vad som står i skötselplanen som antagits av kommunfullmäktige.

Miljöpartiet skulle välkomna ett moratorium för skogen och vill att skogen ska naturvårdas. Men undrar när skulle det i så fall beslutas formellt, av fullmäktige och tekniska nämnden?

Sluligen efterfrågas svar på frågan vad som menas med ett ”moratorium”. Innebär detta att skogen ska skötas med skonsamma metoder framöver, eller lämnas i fred under en tidsperiod eller betyder moratorium bara en paus för skövlingar? Tolkar alla tre partierna inom majoriteten detta moratorium lika?

Helena Lundberg (MP), ­ ledamot i tekniska nämnden

Miljöpartet på Lidingö undrar vad som egentligen har bestämts gällande skötseln av öns skogar.

Innebär detta att skogen ska skötas med skonsamma metoder framöver, eller lämnas i fred under en tidsperiod eller betyder moratorium bara en paus för skövlingar?