MP: ”Vi måste få en bättre skolskjuts”

Skolskjuts.
Nu ger sig Miljöpartiet in i debatten om de nya skolskjutsreglerna i Värmdö.
Det är barnen som drabbas av de försämrade villkoren kring skolskjutsen. Det skriver Miljöpartiet i en insändare till Lokaltidningen Mitt i.

Förra året införde Alliansen­ nya riktlinjer som utgår från en miniminivå på vad skollagen kräver, något som försämrat skolskjutsen avsevärt­. Ingen hänsyn tas till att vi är en Skärgårdskommun som på många håll saknar­ gång- och cykelvägar samt övergångsställen. Nu ska också de allra yngsta barnen­ klara av att åka med SL-­bussar från områden där man tidigare åkt med skolbussen.

Det har redan fått allvarliga konsekvenser; bussarna är överfulla, barnen får inga sittplatser utan får stå i 70 kilometer i timmen, bussar kommer inte etc. SL-bussarna har inget samarbete med skolan och heller inte ansvar för att barnen kommer fram till skolan.

Ansvaret läggs helt på föräldrarna. Om föräldrar inte­ vågar skicka barnen med SL-buss kommer de att åka med egen bil och då kvarstår trafikproblemen runt våra skolor.

Allt handlar om att spara pengar utan hänsyn till konsekvenserna för våra barnfamiljer. Nu blir det i stället ekonomiskt kännbart för familjerna­, barnens säkerhet äventyras och vi får en sämre miljö!

Miljöpartiet har under lång tid arbetat för en mer generös tolkning av reglementet. Barn med funktionsnedsättning ska självklart få skolskjuts, avståndsreglerna till skolan ska kortas från 3 km till 2 km, skolskjuts ska erbjudas barn efter fritids och låta barn få åka med ”i mån av plats”.

I stället för att lägga allt ansvar på enskilda barn­familjer bör kommunen ta initiativet till att samarbete­ sker mellan föräldrar, skola­ och förvaltning för att på bästa sätt ge barnen en trygg och säker väg till och från skola och fritids.

För att minska biltrafiken­ rejält runt våra skolor och säkra barnens trygghet måste vi nu ta frågan på allvar. Det finns mycket vi kan göra tillsammans. Miljö­partiet uppmanar därför Alliansen att öppna upp för skolskjutsfrågan snarast i utbildningsnämnden!

Siv Strömbäck (MP)

Läs mer:

Många upprörda efter nya regler

Många frågor om skolskjuts – få svar

Stor oro efter nya bussregler