Mycket billigare att sända kistorna

Svar på insändarenKistorna sänds lång väg den 12 mars:

Anledningen till att Järfälla från och med den 1 mars 2013 använder krematoriet i Fagersta är att krematoriet i Råcksta på kort tid kraftigt höjt kostnaden för kremationer med cirka 60 procent, vilket inneburit en kostnadsökning på cirka 500 000 kronor för Järfälla församling, som är huvudman och ansvarar för begravningsverksamheten i Järfälla. Alla som är folkbokförda och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift som enligt lag ska täcka de nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av avliden person. Kostnaden för kremering är betydande då Järfälla församling inte har eget krematorium.

Som huvudman för begravningsverksamheten har vi ett stort ansvar för hur begravningsavgiftens pengar används. Vi köper nu in krematorietjänsten från Fagersta till 60 procent lägre kostnad än vad det kostar att köpa samma tjänst i Råcksta. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig via församlingen.

Thomas Waltin ­förvaltningschef Järfälla församling