Min lokala hjälte

Myndigheterna vandaliserar Sätraskogens naturreservat

Många som vandrat på naturstigarna i Sätraskogen de senaste dagarna har upprörts över den vandalisering som skett i området, grundat på beslut av myndigheterna.

Flera naturstigar har breddats och ser numera ut som bilvägar med ytskikt av dammande sand och grus. Är detta verkligen naturvård, frågar man sig. Enligt Stadsbyggnadskontorets tidigare beslut för Sätraskogens naturreservat har man betonat att för att bibehålla områdets natur- och kulturvärden bör endast skogliga åtgärder i naturvårdande syfte tillåtas.

Stämmer detta med de åtgärder som nu vidtagits? Skulle man inte rentav beteckna detta som tjänstefel av ansvariga myndighetspersoner? Bifogade bild visar ett exempel på hur naturstigarna skövlats.

Bert Wiberg