ANNONS

Myndigheternas makt

ANNONS

Jag har en fundering som gnager i sinnet då och då. Förmodligen på grund av egna erfarenheter i livet.

Jag funderar över myndigheters rättighet att fatta beslut angående individers liv av olika anledningar.

Om man har den makten medföljer det då inte ansvar och skyldigheter?

Vad har individen egentligen för rättigheter? Jag tänker exempelvis på gode män, fosterhems-­placerade barn, föräldrar och barn som drabbas av felaktiga beslut, med mera.

Jag har själv sett hur socialtjänsten har vägrat lyssna på skolpersonal angående bäst anpassade skolform för en elev med svårigheter.

Om ett sådant barn till följd av beslutet drabbas av exempelvis bristfällig utbildning, vem kan då barnet som vuxen ställa till svars?

Liten på jorden