M: Nacka ska ha de bästa förskolorna

förskola
M kallar S sätt att räkna på kostnader för förskolan för "fake news"
Svar på artikeln ”Nässén lägger alla skuld på förskolorna” den 3 april:

För moderaterna är utbildning ett av de högst prioriterade områdena. Satsningen på kunskap och kvalitet i skolan är långsiktig, och Nackamoderaterna har gått före gällande familjers rätt att välja den förskola eller skola som man önskar.

När jag nästan varje vecka besöker en förskola eller skola känner jag ofta en stolthet över att det finns så många fina verksamheter där alla bidrar till hög kvalitet.

”Ökat resurserna”

Utöver det är jag också glad att ha fattat politiska beslut som ökat resurserna för utbildningsområdet med 400 miljoner kronor eller motsvarande 17 procent under mandatperioden.

När Sveriges kommuner och landsting (SKL) jämför alla kommuner i sina öppna jämförelser kommer Nacka i toppen i landet både gällande grundskolan och gymnasiet.

Samma jämförelser finns inte för förskolan men andra mått pekar även där på en hög kvalitetsnivå.

Vi lyfter fram särskilt yrkesskickliga förskollärare med extra lönepåslag och specialuppdrag, och vi erbjuder vidareutbildning för barnskötare ihop med Uppsala universitet.

Att en kommunal förskola kan vinna ett av Sveriges största kvalitetspris och få ta emot pris ur kungens hand har visats av Tuula Aula och hennes medarbetare på Condorens förskolor.

Välkomnar synpunkterna

Allt detta innebär inte att det inte finns problem, som till exempel visas av berättelser från personal i förskolan i uppropet #pressat läge. Det är bra att detta förs fram och jag tar del av det med inställningen att fortsätta ett förbättringsarbete på politisk nivå och på varje förskola där man själva bestämmer hur man lägger upp arbetet.

Det som inte förbättrar förskolan är spridningen av felaktiga uppgifter. Det gör Khashayar Farmanbar (S) när han säger att Nacka betalar förskolan ”hela 2 200 kronor mindre per barn och månad än Värmdö eller Stockholm” (Mitt i Nacka den 3 april).

Den rätta uppgiften är i stället att Nacka betalar mer än Värmdö för barn som går full tid på förskolan. Nedan visas ersättningsnivåer per månad 2018. Siffrorna är hämtade från utbildningsenheten Nacka kommun:

När världen varnar för ”fake news” är det extra viktigt att vi får en svensk valrörelse där vi använder korrekta fakta.

Tobias Nässén (M), ordförande i utbildningsnämnden Nacka kommun

Fakta

Jämförelse av förskolans ersättningsnivåer per månad 2018

Kategori Värmdö Nacka

Barn 1-3 år 11 305 11 718

Barn 4-5 år 9 263 10 017

Källa: Utbildningsenheten i Nacka kommun