Nacka bygger nya vägar – tomtägarna betalar

Insändarskribenten är kritisk till att kommunen lämpar över kostnader för nya vägar på medborgarna.
Insändarskribenten är kritisk till att kommunen lämpar över kostnader för nya vägar på medborgarna.

Går du i tankarna att köpa tomt, stuga eller villa i Nacka kommun? Tänk dig noga för. Var uppmärksam på att du i efterhand kan drabbas av höga oförutsedda kostnader som oinvigda inte ens kan ana sig till. Det handlar om kostnader för nya vägar.

I flera områden hävdar kommunen benhårt lagens möjligheter att ta ut full kostnadstäckning till sista kronan. Oavsett att kostnaden blir orimlig. Och fler områden tycks vara att vänta. I vart fall om de boende väljer Nacka som huvudman. I andra områden, både nya och gamla, reduceras kostnaden till en ”rimlig nivå”.

I Nacka är cirka 200 000 kronor per fastighet prejudicerande med Älgö som norm. En mycket hög kostnad jämfört med vad övriga kommuner anser vara rimligt. Och givetvis är 400 000 kronor ännu mycket värre vilket Nacka kommun inte tycks vara främmande för. Det gäller således att köpa i rätt område! I ett som behandlas rimligt. Att undvika dem som särbehandlas och missgynnas.

På senare tid har både politiker och projektledare/tjänstemän marknadsfört att det är de som nu får bygga som även ska bära kostnaderna. Det är en osanning. Kostnaden drabbar även dem som redan bor där.

Läser du på kommunens hemsida? Där finns policy med mera som utlovar medinflytande, möjlighet att påverka miljön, möjlighet att påverka val av utförande, standard med mera. Låter bra!

Men detta är något som i verkligheten inte tillämpas av de tjänstemän som tar över genomförandet och driver igenom sina uppfattningar utan samråd och utan hänsyn till kostnader. Om ni vill behålla grusvägarna, vilket politikerna ställt i utsikt, kan ni glömma det.

På möte klargjordes att asfalt är det enda som gäller med Nacka som huvudman. Vem bestämmer egentligen i Nacka kommun?

Tjänstemännen ser tydligen politikerna endast som rundningsmärken. Det kan verka lockande att slippa räkningarna för plogning med mera med förhoppningen att kostnaden framöver ska betalas med skattemedel.

Betänk då att det hänger en lagändring i luften som framöver gör det möjligt för kommunen att fakturera även denna årliga kostnad på fastigheterna.

En lagändring som Nackas ledande politiker uppenbart stödjer.

Några råd:

Behåll vägsamfälligheten som huvudman för vägarna. Där finns erfarenheten, kunnandet, ekonomisk insikt och varlighet.

Begär att Nacka kommun anlägger VA och återställer vägen till ursprunglig höjd. Det sker till fast taxa.

Förstärk därefter ytlagret i egen regi enligt ”Vägverksmodellen” som duger mer än väl. Exempel finns på områden som på detta sätt har fått en bråkdel av kostnaden med fullgod standard.

Låt er inte missledas av påståenden om att kraven är lika oavsett vem som är huvudman!

Om ni själva är huvudmän är det Ni själva som påverkar, beslutar och bestämmer.