Nackabussarna blir utan bussterminal

Detaljplanen för Nya Slussen är på väg att bli en katastrof för Nacka och Värmdö. Som det ser ut blir det nämligen ingen bussterminal vid Slussen eftersom den lösning man tänkt sig är på väg att misslyckas.

Tanken har varit att Nya Slussen, som saknar utrymme för en bussterminal, ha en separat detaljplan inne i Katarinaberget.

Den planen är emellertid långt ifrån klar och på grund av de extrema säkerhetsrisker som nyligen påtalats är det osannolikt att det går att godkänna en så brandfarlig lösning.

Om inte Nya Slussen ändras blir det alltså ingen bussterminal vid Slussen. Det är dags att tänka om och se fördelarna med alternativet Ny syn på Slussen. Ett ingripande från regeringen skulle kunna rädda situationen. Regeringen får förelägga en kommun att ändra eller upphäva en detaljplan (det kallas planföre-läggande) om planen inte på ett lämpligt sätt har samordnat intressen som berör flera kommuner.

Regeringen måste nu snabbt uppmanas komma med ett sådant planföreläggande innan Nacka och Värmdö är helt akterseglade i Slussenfrågan. Vill du alltså vara säker på att ha fortsatt tillgång till en smidig bussanslutning till Slussen gäller det att du själv tar initiativ.

Se till att dina kommunpolitiker agerar, begär att kommunstyrelsen skriver till regeringen (och skriv själv till regeringen).

Finn Löfquist