Någon måste alltid betala

Svar på insändaren ”Gör tunnelbanan gratis” den 8 oktober:

Sorry, R-M, men det finns ingen gratis tunnelbana. Det är alltid någon som måste betala. Om inte du gör rätt för dig så måste skattebetalarna stå för fiolerna.

Skribenten framhåller miljön som skäl till gratis tunnelbana. Redan idag är kollektivtrafiken kraftigt subventionerad. Varför ska då de som är ännu mer miljömedvetna och går eller cyklar till jobbet ytterligare subventionera ditt resande i kollektivtrafiken?

A-K