Några få procent äger allt

Tänk er ett land med enpartisystem, en diktatur. Släktingar till diktatorn ärver makten, även om den som utmärker sig inom partiet ibland också får en chans.

Skulle vi acceptera detta system genom att säga “den som arbetar hårt kan nå toppen”? Och vad spelar det för roll vem som sitter vid makten, om diktaturen fortfarande är kvar?

Titta nu på vår ekonomi: det mesta av förmögenheterna är koncentrerade till några procent av folket. Släktingarna ärver pengarna och makten, även om den som utmärker sig också får en chans.

Kan vi acceptera detta system genom att säga “den som arbetar hårt kan nå toppen”?

Och vad spelar det för roll vem som sitter vid makten, om ojämlikheten fortfarande är kvar?

Krösus