ANNONS

Nämndordföranden: ”Svartmåla inte Vallentunas socialförvaltning”

kollage med Torbjörn Einarsson, C
Arbetsmiljön inom socialtjänsten är relativt god, enligt Torbjörn Einarsson.
Oppositionens bild av hur personalen mår på socialförvaltningen går i för mörka färger.
I själva verket är läget ganska bra.
Det skriver socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson, C, i det här debattinlägget.
ANNONS

Det senaste halvåret har oppositionen skruvat upp retoriken, vilket är lovvärt i en demokrati. Det som bekymrar mig är att de målar upp en bild av stora besparingar, dålig arbetsmiljö och hög sjukfrånvaro i socialförvaltningen. Jag har tyvärr mött medarbetare som gör tolkningen att såväl chefer som medarbetare skulle göra ett dåligt jobb. Låt mig därför ge en annan bild.

Nöjd personal

Vallentunas socialtjänst håller god kvalitet. Socialstyrelsens undersökning 2019 visar att 83 procent är nöjda med sitt äldreboende (rikssnitt 81 procent). I hemtjänsten är 92 procent nöjda (rikssnitt 88 procent). Vallentunas äldreboenden och hemtjänst placerar sig bäst bland jämförbara kommuner.
Arbetsmiljön är relativt god.

I medarbetarundersökningen 2018 är nöjdheten i socialförvaltningen högre jämfört med kommunen som helhet. Exempelvis fick socialförvaltningen 77 procent på avsnittet om Ledarskap, och 71 procent på Arbetsförutsättningar. Trots att oppositionen tycks hävda det motsatta, ser vi både sjunkande personalomsättning och sjukfrånvaro i socialförvaltningen.

Effektivt

Samtidigt är kostnadseffektiviteten god. Jämförelsedatabasen Kolada visar att kostnaderna för äldreomsorg var 16 procent lägre än förväntat utifrån faktorer som kommunens åldersstruktur, ohälsa, geografi med mera. Inom individ- och familjeomsorgen är kostnaderna lägre än rikssnittet medan kostnaderna för omvårdnad av personer med funktionsnedsättning ligger i paritet med rikssnittet.

Vallentunas socialförvaltning håller alltså god kvalitét och kostnadseffektivitet samtidigt som medarbetarna i stort trivs på arbetet. Därför vill jag ge en stor eloge till alla medarbetare och chefer i hela socialförvaltningen.

Trots dessa goda resultat finns det mycket att göra och jag är övertygad om att alla medarbetare har förslag till förbättringsåtgärder. Därför arbetar Socialförvaltningen med tillitsbaserad styrning där medarbetarna själva får det största ansvaret för verksamhetsutvecklingen. Detta helt enkelt för att de är våra experter!

Torbjörn Einarsson ,C, ordförande i socialnämnden