När får vi center för dementa här?

En ovärderlig del i vården av äldre och demenssjuka består av de anhörigas insatser. Den insats dessa personer gör kan inte mätas i pengar, de ökar tryggheten och höjer livskvaliteten för den sjuke.

Samhället måste stötta de anhöriga och erbjuda avlastning. Kan den anhörige få en liten frist för att hinna med sitt eget liv också, måste kommunen erbjuda avlastning i form av ett så kallat korttidsboende för den sjuke. Samtidigt innebär ett uppbrott från den invanda miljön en svårighet för en demenssjuk.

Det gäller att ta hänsyn både till den anhöriges behov av avlastning och den demenssjukes risk för ökad oro. Hur ser det ut i Danderyds kommun?

Här finns det inte korttidsplatser för demenssjuka, inte heller finns ett samarbete med en närkommun utan de demenssjuka hänvisas till boenden i helt andra kommuner långt bort från Danderyd. Folkpartiet har tryckt på i många år för att få fram platser i hemkommunen. Vi har vår vision som hade kunnat förverkligas om den politiska majoriteten haft bättre framförhållning.

Till exempel har det före detta äldreboendet Solgården stått tomt i många år på grund av närheten till kraftledningen men den är snart borta och kommunen hade kunnat ha en plan klar redan för att snabbt kunna sätta igång med att bygga.

När förverkligas Folkpartiets vision av en byggnad som innehåller ett demenscenter med dagverksamhet, korttidsboende och permanentboende för de mest sjuka? Det kallar vi en mänsklig behandling av den demensjuke och dess anhöriga! Varför händer så lite i frågan? Vad prioriterar M, C och KD?

Torun Hegardt (FP) Birgitta Lindgren (FP)