När ska LO bryta sig loss från S?

När ska LO bryta samarbetet med Socialdemokraterna? När bara varannan LO-medlem röstar på S och bara var tredje tycker att LO bör stödja dem politiskt och ekonomiskt är det något som gått snett. För visst är fackförbundet ytterst till för sina medlemmar?

När LO säger att det är genom samarbete med S som de bäst kan förbättra situationen för sina medlemmar verkar de blunda för att två tredjedelar av dem inte håller med.

I LO vet tydligen inte medlemmarna sitt eget bästa, nej, det gör i stället LO:s ledning och ett parti i opposition. Sanningen är nog att LO och Socialdemokraterna ingått ett tvångsäktenskap som varken är till nytta för dem själva eller medlemmarna. Inte undra på att fler väljer att lämna dem båda.

Calle C