Min lokala hjälte

När ska Nacka bli ett grönt föredöme?

Skribenten vill ha mer fokus på miljön och se Nacka förvandlas till en grön kommun.
Skribenten vill ha mer fokus på miljön och se Nacka förvandlas till en grön kommun.

I tidningen Miljöaktuellts rankning av kommuners miljöarbete så hamnar Nacka på en föga smickrande 160:e plats bland 290 kommuner. De flesta kommuner som hamnat efter Nacka är små och saknar resurser att bedriva ett aktivt miljöarbete. Bland större kommuner är Nacka näst sämst.

Till på köpet påstår Nacka i undersökningen att man inte exploaterat någon värdefull naturmark under de senaste tre åren, trots att vi alla vet att det inte stämmer. Det går säkert att invända mot en undersökning, vilket många som hamnat långt ner på listan gör, men denna bild bekräftas i andra sammanhang.

Vi måste helt enkelt konstatera att Nacka kommun inte prioriterar miljön, trots många löften och fagra ord. Det här är ett problem ur två aspekter. Dels vet vi från undersökningar att Nackas medborgare, till skillnad från sina politiker, prioriterar miljön framför andra frågor, och också gör många aktiva val för att personligen leva mer miljövänligt, till exempel genom att handla ekologiskt.

Att synen på vad som är viktigt skiljer sig så mycket mellan styrande och styrda är ett demokratiskt problem. Särskilt som Nackas politiker sällan är sena att slå på den gröna trumman när det är dags för val. Sen händer det absolut ingenting. Se till exempel på den monumentala oförmågan att leverera alla de naturreservat som utlovats, eller det miljömässiga haveri som bygget av Kvarnholmsbron innebär.

Det andra problemet handlar om attraktivitet. Att så många kommuner väljer att satsa på miljöfrågorna och profilera sig som gröna kommuner handlar inte bara om omtanke om miljön. Platser som vi uppfattar som gröna och miljövänliga uppfattas både av människor och företag som mer attraktiva att flytta till och etablera sig i. Att Nacka hamnar så dåligt till i denna och andra undersökningar kommer på sikt att skapa problem för bilden av kommunen. Det är alltså dags för Nackas politiker att försöka lyfta miljöarbetet i kommunen, att se till att förvandla Nacka från ett brunt skräckexempel till ett grönt föredöme.

Lennart Adell Kind (FP), vice ordförande i Nacka kommunfullmäktige

Vi måste helt enkelt konstatera att Nacka kommun inte prioriterar miljön