När ska någon ta politiskt ansvar?

Vi och Huddinges invånare har det senaste året mötts av återkommande tidningsrubriker, artiklar, tv- och radioinslag om olika former av oegentligheter på Huddinge kommun.

Det är flera mycket uppseende­väckande historier som rullats upp inför öppen ridå, i synnerhet på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Bland annat har tjänster under åratal köpts för miljonbelopp utan lagliga upphandlingar. Efter ett anonymt tips utreds detta nu av Konkurrensverket och kan komma att kosta kommunen många miljoner kronor, pengar som i stället skulle ha behövts till nödvändig verksamhet.

Den senaste egendomligheten som uppmärksammats i medierna (efter ett tips) är att fritidshus hyrts ut till extremt låg hyra till anställda chefer. Detta utan att någon redovisning har gjorts i de formella politiska sammanhangen. En rad inslag i olika medier har tecknat bilden av en kommun där allt inte står rätt till.

Många medborgare har också uttryckt rättmätig upprördhet över det som skett. Även vi börjar tappa förtroendet för hur Huddinge kommun sköts i det här avseendet.

Vad är det som pågår egentligen? Vi i Miljöpartiet tackar de anonyma källorna som uppmärksammat oss på dessa mycket olyckliga historier!

Nu efterlyser vi också ett politiskt ansvar från den styrande majoriteten.

Marica Lindblad (MP)

oppositionsråd