När tar kommunen över Storängsvägen?

Bostadsrättsinnehavarna i Yxan, Sågen, Hammaren, Passaren, Lodet 1, Berga 10:6, Städet 1 och Städet 2 och hyresgästerna hos Armada vid Storängs­vägen 5–7 och 13–15 betalar via avgifter och hyror tillsammans 425 176 kronor per år i vägavgift till Åkersberga centrala vägförening för sträckan mellan Bergavägen och Hackstavägen. I genomsnitt blir det ungefär 700 kronor per lägenhetsinnehavare för snöplogning, sandning, sopning och belysning.

Är det slut på dessa vägavgifter nu, eller blir det fördröjningar? Några av bostadsrättsföreningarna ansluter dessutom i huvudsak till Skolvägen och Hackstavägen som sedan länge sköts av kommunen. I ett medborgarförslag som lämnades in i oktober 2014 föreslog jag att kommunen snarast ska ta över skötsel och drift av Storängsvägen mellan Bergavägen och Hackstavägen. När förslaget var uppe i kommunfullmäktige den 15 juni röstade S, V, MP, RP, SD och SÖ för medborgarförslaget.

Alliansen däremot hänvisade till ett detaljplanearbete (samhällsbyggnadsförvaltningens Förstudierapport för Smedby 19:227 m.fl, daterad 2015-02-26) som handlar om att industriområdet norr om Hackstavägen ska omvandlas till bostadsområde och att det i detta planläggningsarbete ska föreslås kommunalt huvudmannaskap för Storängsvägen.

Det blev också kommunfullmäktiges beslut eftersom ordföranden (M) hade den avgörande rösten.

Det återstår att se om beslutet kommer att försena kommunens övertagande av Storängsvägen. Byggnadsnämndens ordförande Hampe Klein (M) uttalade i varje fall under den nästan en timme långa debatten med hela 47 inlägg (kan ses på webben via kommunens hemsida) att ”vi jobbar med detta så fort vi kan”.

Det är nu upp till bevis för samhällsbyggnadsförvaltningen att leva upp till löftet. Vi över 1 400 medborgare som bor vid Storängs­vägen kommer uppmärksamt att följa ärendet.

Åkersbergas mest centrala vägavsnitt borde naturligtvis ha övertagits av kommunen för länge sedan!

Berndt Johansson, Brf Städet 2

I snitt 700 kronor per år betalar lägenhetsinnehavarna på Storängsvägen för bland annat sopning och plogning.foto: Mostphotos

Är det slut på dessa vägavgifter nu, eller blir det fördröjningar?