Närtrafiken är bra men kan bli ännu bättre

Förra fredagen nyttjade jag Närtrafiken. För oss med nedsatt rörelseförmåga är detta en fantastiskt fin och bra service.

För att ta reda på var närmaste busshållplats finns, hämtade jag uppgifter från nätet under rubriken Sundbybergs stad, Stöd och omsorg. Där fanns en länk till turlistan för linjerna 951 och 952. Tyvärr stod inget om att man, för att åka från Lilla Alby och även vissa andra turer från till exempel Kronan, måste ringa en halvtimme innan och meddela att man önskar åka en viss tur. Detta blev jag varse efter att ha väntat vid Kronan och först där kunde se att den tid jag tänkt åka endast tog upp passagerare, om någon föranmält resan.

Busschauffören hade också svårt att stanna vid några hållplatser eftersom flera av dem inte är utmärkta med ”stolpar”. På en av hållplatserna stod en bil, enligt chauffören sedan tidig morgon, parkerad. Detta föranledde föraren en hel del problem. För både passagerare och busschaufförer är det viktigt att alla busshållplatser tydligt markeras och att informationen om Närtrafiken på Sundbyberg stads hemsida blir fullständig.

Annelie Sjölin