Närtrafikens bussar under all kritik

Vi är många, som uppskattar Närtrafikens busslinjer 951 0ch 952 men inte deras bussar. De flesta av oss resenärer är gamla och/eller handikappade.

I slutet av maj, en av de första försommardagarna, utnyttjade jag möjligheten att åka från Sturegatan i Sundbyberg till Hallen i Solna. Jag visste inte hur förfärligt det kan vara sommartid. Det var över 35 grader i bussen!

Jag trodde inte att det fanns bussar utan luftkonditionering, åtminstone inte bussar, som ska transportera ”sköra” personer. En passagerare var nära att svimma under en resa.

Jag förmodar att det företag, som fått uppdraget att köra dessa bussar givit det lägsta budet vid upphandlingen av Närtrafiken – men det får inte bara vara pengar, som räknas. Hänsyn måste tas till passagerarnas välbefinnande och inte minst till chaufförens arbetsmiljö.

Bussarna är gamla och slitna och bör bytas ut.

Annelie Sjölin