Nästa generation vill också bo någonstans

Svar på insändarna ”Brommaplan byggs om totalt hänsynslöst” och ”Stoppa det hejdlösa byggandet” den 1 oktober:

Två oroliga Brommabor skrev om hur planerad bebyggelse, vid bland annat Brommaplan, förstör Bromma och hur politiker tränger längre och längre in i grönområden med sina planer för nya bostäder. Skribenterna tyckte inte heller att höga hus passade in i deras Bromma, då det skulle förstöra stadsdelens karaktär.

Jag har bara en fråga till dessa två: Var ska jag och min generation bo någonstans?

Överallt i hela länet säger politiker och medborgare: ”Ja vi måste bygga, men inte här”. Trots att Stockholm alltså växer med en busslass folk varje dag, så vill ingen ta ansvar och börja bygga.

För att klara av den befolkningsökning som Stockholm står inför och för att kunna erbjuda bostäder till kommande generationer så måste vi börja förtäta vår stad och bygga på höjden. På så sätt får vi också en tätare stad där folk inte blir lika beroende av bilen och de trafikproblem som skribenterna nämner kan minimeras.

Det kanske är lätt för alla som redan har en bostad att konstant säga nej. Men om ni lyfter blicken och ser att varje gång ni säger nej, så skapar ni längre bostadsköer och högre priser för era barnbarn och barnbarns barn.

Lyssna på vad nästa generation vill ha, de vill ha bostäder och det nu!

Nils Carlsson