Nattis är en del av arbetslinjen

Barn- och utbildningsnämnden i Salem beslutade i februari att erbjuda kommunens invånare nattis som innebär dagis under kvällar och helger för barn med föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid så som skift eller liknande. Detta är oerhört positivt och en del av Alliansens arbetslinje.

Ska människor kunna vara en del av arbetslinjen, kunna arbeta och försörja sin familj ska samhället på absolut bästa sätt göra det möjligt för alla människor, oavsett arbetstid att kunna behålla jobbet och fortfarande kunna ha barn och familj. Detta visar på att även kommuner kan ta sitt ansvar för arbetsmarknadsfrågorna, det är inte bara en fråga för rikspolitiken.

Moderata ungdomsförbundet i Salem välkomnar beslutet och hoppas att kommunen även i framtiden ser till att fortsätta göra reformer som gynnar arbetslinjen, för att skapa möjlighet för varje människa att kunna arbeta och få en stadig inkomst.

Delmon Haffo

ordf. MUF i Salem samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden