Nattis är ett slöseri med våra skattepengar

I alliansen är vi överens om vikten av att kunna erbjuda föräldrar som behöver det barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi vill att föräldrar ska kunna arbeta och i dag kräver arbetsmarknaden arbete på andra tider än 9–17. Vi har en barnomsorgscheck för utökade öppettider på förskolor som behöver ha öppet mer än tio timmar för att tillgodose föräldrars behov av omsorg. Vi har också familjedaghem i kommunen som kan ta emot barn på helger och nätter om så behövs även för detta finns ett ersättningssystem med fastställd ersättning per timme. Det finns också tydlig information på hemsidan om vart man som förälder vänder sig om man har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. I augusti tog vi på barn- och ungdomsnämnden beslut om att upphandla barnvaktstjänster för att kunna vara flexibla och på kort varsel kunna tillgodose barns tillsynsbehov på till exempel nätter. Trots allt detta kräver fortfarande socialdemokrater och vänsterpartister i nämnden att vi ska starta upp ett Nattis. Ett Nattis skulle kosta mycket pengar i och med att en lokal ska hyras in och personal anställas. Vår fråga är vilka barn skulle vara där?

I dagsläget har vi ett barn som har omsorg på natten. Att lägga miljontals kronor på att öppna ett Nattis som ingen efterfrågar i Sollentuna har vi ingen förståelse för. Vi vill i stället satsa pengar på att höja den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Huvudsaken måste väl ändå vara att det går att få barnomsorg på obekväm arbetstid, vi ser det också som en fördel för barnen om det går att lösa så att de kan sova i sin egen säng. Vi har lösningen på plats och oppositionen vill lägga miljoner på att slå in en öppen dörr, varför frågar vi oss.