Nattlig terror vid Roslagstull

Mitt i natten bryter infernot ut vid Roslagstull. Man börjar borra upp gatan. Det kan man inte göra mitt på dagen, för då skall ju bilarna fram, så det är uteslutet.

De kunde ju välja en annan väg, men det är uteslutet. Folk som arbetar på dagarna behöver sin nattsömn, men den är utesluten.

Detta är ren terror mot de boende! Vad säger vårt avhållna stadshusstyre, tänker det göra något åt saken? Det är annars val nästa år, för styrets kännedom.

En störd person