Min lokala hjälte

Naturparken som kommunen glömde

Jag och mina barn brukar ofta besöka Slätmossens naturpark. Från början var den mycket fin med översvämningsytor änderna kunde simma. Nu har hela naturparken förfallit och vuxit igen.

Dammluckan som reglerar vattennivån har tappat sin funktion för cirka fyra år sedan. Vattnet tog en annan väg vilket gör att översvämningsytorna för änderna torkar ut. Grusplanen som ligger i anslutning till parken har också förfallit och vuxit igen.

HSB-föreningen ville ta över driften av planen, men fick nej för ett par år sedan. Så fruktansvärt dåligt skött av kommunen att låta allt förfalla runt Slätmossen trots att det löpande kommer in klagomål och påringningar om att området behöver underhållas.

Besviken pappa