Naturreservatet tar stryk av exploatering

Kommunen ska satsa 11 miljoner kronor på sanering vid Skutviken, men pengarna används fel, enligt insändarskribenten.
Kommunen ska satsa 11 miljoner kronor på sanering vid Skutviken, men pengarna används fel, enligt insändarskribenten.

Peter Zethraeus (M), ordförande Nacka naturreservatsnämnd, hävdar i en insändare den 10 september i huvudsak följande fem saker om utbyggnaden av Skutviken. Dessa kan inte stå oemotsagda.

Exploateringen ”är i enlighet med naturreservatets föreskrifter”. Fel, inte ens kommunens egna jurister hävdar att det är tillåtet att sätta staket runt hela varvsområdet, inklusive tillfartsvägen genom reservatet, att driva café- och restaurangverksamhet, att bygga en marina för 200 båtar eller att anlägga parkeringar.

Utveckling sker ”inom befintligt markområde”. Fel, kommunens tjänstemän har utvidgat markområdet till att omfatta stora delar av tillfartsvägen som skär genom hela reservatet; samt exploaterar cirka 10 000 kvadratmeter vattenområde för en ny marina.

”Fler Nackabor ska få en båtplats inom naturreservatet”? Förra gången kommunen begravde planerna på att handla stick i stäv mot naturreservatet handlade det om bostäder. Då ”behövdes” det fler bostäder. Mitt i norra Europas småbåtshamnstätaste område har Skogsö naturreservat inrättats för att det också ”behövs” natur. I väster ligger Sune Carlssons varv, i öster ligger Fisksätras stora marina och i söder finns Moran- och Pålnäsvikens hamnar.

”Betala av på miljöskuld”. WSP:s miljörapport är entydig, de föroreningar som finns ligger på land och ska i exploateringen bara kapslas in!? Kommunen anslår 11 miljoner kronor för att muddra fram segelbåtsdjup till en ny marina för 200 båtar. En verklig miljöskuld ligger i Fisksätras marina. Här uppmäts halter av TBT (giftiga färgrester från båtarna) på 1200 mikrogram per kg. Gränsvärdet ligger på 100 mikrogram per kilogram.

I Skutviken där kommunen ska ”betala av” ligger nivåerna på mellan 3 och 21 mikrogram per kilogram. Tragikomiskt nog kan alltså ”sanerade” massor omedelbart dumpas på exakt samma plats i Skutviken…

Att protestera ”är inte logiskt”. Kalla en spade, en spade. Nacka kommun vill ”skapa fler båtplatser” på bekostnad av naturen i Skogsö naturreservat.

Miljöbalken kräver ”synnerliga skäl” för att riva upp ett inrättat naturreservat.

Tord Svensson